Aust-Agder utviklings- og kompetansefond søker Daglig leder

Som daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil du få en viktig rolle i å understøtte utviklingen av fremtidsrettede og bærekraftige virksomheter og arbeidsplasser i tidligere Aust-Agder. Det er også viktig å videreføre det gode samarbeidet med de øvrige stiftelsene i regionen, ikke minst Sørlandets kompetansefond. Det må i tillegg til arbeid ved kontorsted i Arendal påregnes faste arbeidsdager ved stiftelsenes felles kontorsted i Kristiansand.

Daglig leder skal innfri fondets formål og vedtekter gjennom å ta en aktiv rolle i nærings- og kompetanseutviklingen i regionen. Det forventes at du på vegne av styret initierer kontakt og utvikler satsinger sammen med relevante miljøer i kompetansefondets nedslagsfelt. Det er derfor ønskelig at ny daglig leder har god kjennskap til næringsliv, utdannings- og forskningsmiljøer i regionen og gjerne god kompetanse om et eller flere av de kompetanseområder hvor regionen allerede står sterkt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har siden etableringen i 2003 bidratt til økt kompetanse og nyskapingsevne, samt sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår i tidligere Aust-Agder. Som daglig leder skal du innfri fondets formål og vedtekter gjennom å ta en aktiv rolle i nærings- og kompetanseutviklingen i regionen.

De siste årene har kompetansefondet valgt å konsentrere innsatsen i større og mer langsiktige prosjekter. Det er også utviklet et nært samarbeid med Sørlandets kompetansefond, og også øvrige stiftelser i regionen.

Søknadsfrist: 9. november 2023

Se hele stillingsannonsen her.