Campus Sør – sikrer desentralisert legeutdanning i regionen

AAUKF er veldig glad for å ha kunne bidratt til etableringen av UiOs Campus Sør som sikrer desentralisert legeutdanning i regionen. Campus er kommet i stand etter et godt samarbeid mellom en rekke aktører, ikke minst UiO og Sørlandet sykehus og kommunene på Agder med Kristiansand kommune i spissen.

Nå i september ble det kjent at regjeringen følger opp satsningen med å øke antall studieplasser med 20 plasser. Målet på litt lengre sikt er at man skal ha studenter ved Campus Sør som tar 4., 5. og 6. året av medisinutdanningen på Sørlandet. Vi håper dette vil gjøre det lettere å rekruttere leger i regionen, som fastleger, sykehjemsleger og leger ved sykehusene.  

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er veldig glad for å ha kunnet bidra med støtte til etableringen sammen med blant annet Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Medisinstudent Iselin Hedvik Sørensen Graarud fikk æren av å stå for snorklippingen, godt assistert av Hanne Flinstad Harbo (Dekan ved Det medisinske fakultet, UiO og Nina Mevold (adm.dir. ved SSHF).