Våre fokusområder er sikring og etablering av arbeidsplasser, kompetanse og nyskaping, bedre levekår og videreutvikling av UiA

Avkastningen fra fondet er vårt bidrag til videre utvikling av regionen

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er en stiftelse som ble opprettet i 2003 av kommunene i tidligere Aust-Agder fylke. 

0

fondets kapital i millioner kroner pr. 31.07.23

0

millioner kroner tildelt siste 3 år

0

har mottatt tildelinger siste 3 år

Kompetansefondets vedtektsfestede fokusområder er:
 • Sikring og etablering av arbeidsplasser

  Prosjekter knyttet til fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser.

 • Økt kompetanse og nyskapningsevne

  Prosjekter med relevans for et eller flere av de tre øvrige hovedformålene.

 • Bedre levekår

  Prosjekter som kan bidra til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid, eller prosjekter som kan endre et grunnleggende problem.

 • Videre utvikling av UiA

  Prosjekter som kan styrke UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon vektlegges.

FNs bærekraftsmål

Det er helt sentralt for kompetansefondet at vi gjennom våre investeringer, våre utdelinger og vårt arbeid, skal bidra til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål.

Vi ønsker å samarbeide om prosjekter som kan bidra til en god realisering av kompetansefondets fire hovedformål

Fra Facebook-siden

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ÅRSRAPPORT 2022 - LES DEN PÅ ISSUU
issuu.com/aaukf/docs/a_rsrapport_aaukf_2022_26s_digital_issuu
Du finner mye interessant lesning i vår Årsrapport for året 2022, og vil få innblikk i fremtidige planer, regnskap samt lese reportasjer om spennende prosjekter. Årsrapporten, i år igjen, er laget i en digital utgave, med interaktiv navigering mm.
Takk nok en gang til Lemon Design for spennende illustrasjoner og design
#aaukf #kompetansefondet
... See MoreSee Less

ÅRSRAPPORT 2022 - LES DEN PÅ ISSUU
https://issuu.com/aaukf/docs/a_rsrapport_aaukf_2022_26s_digital_issuu 
Du finner mye interessant lesning i vår Årsrapport for året 2022, og vil få innblikk i fremtidige planer, regnskap samt lese reportasjer om spennende prosjekter. Årsrapporten, i år igjen, er laget i en digital utgave, med interaktiv navigering mm.
Takk nok en gang til Lemon Design for spennende illustrasjoner og design
#aaukf #kompetansefondet

Nytt samarbeidsprosjekt mellom HI og UiA finansiert av Aust-Agder Utviklings og kompetansefond (AAUKF)!

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har nylig vedtatt at de innvilger 6 mill NOK til prosjektet «Arven etter Dannevig», der HI og UiA samarbeider (2023-2025). Flere toppforskningssentre ved UiA vil bidra i prosjektet: CCR (Centre for Coastal Ecology), CAIR (Centre for Artificial Intelligence) og TRCM (Top Research Center Mechatronics). Synergien mellom kompetansemiljøene på UiA og HI skal bidra til å styrke forskningssamarbeidet i Agder regionen og drive frem nyskapende forskning innen tekno-økologi med fokus på marin kystovervåking. Det skal blant annet utvikles en ny kameraløsning for det planlagte kystobservatoriet på Torungen Fyr hvor data fra kyststrømmen i Raet nasjonalpark skal prosesseres i sanntid med kunstig intelligens, -noe som vil gjøre dette til et unikt varslingssystem for store endringer langs kysten. Det er gledelig å se at Aust-Agder kompetansefond støtter initiativet og hjelper å styrke den marine kompetansen i Agder. Fagmiljøene her er i sterk vekst, og prosjektet vil posisjonere miljøene ytterligere i tiden fremover.

Kontaktpersoner: Jan Atle Knutsen (HI), Tonje Knutsen Sørdalen (UiA)
... See MoreSee Less

1 years ago
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

... See MoreSee Less

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har flyttet til nye lokaler midt i Arendal sentrum. Velkommen til oss i sjette etasje i Tollbodgaten 1, Arendal. ... See MoreSee Less

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har flyttet til nye lokaler midt i Arendal sentrum. Velkommen til oss i sjette etasje i Tollbodgaten 1, Arendal.Image attachmentImage attachment+1Image attachment

1 CommentComment on Facebook

Velkommen til byen👍

Denne uken har kompetansefondet vært i Brussel for å lære mer om EU og de ulike programmer EU, herunder Horisont Europa.

Målet er blant annet å se hvordan kompetansefondet på ulike måter kan bidra til at gode prosjekter på Agder kan ta del i program og oppnå støtte. Dersom vi kan bidra til at mange flere aktører og prosjektet oppnår støtte, vil det bidra til å løfte regionen og Agder vil få god avkastning på de midler vi forvalter og deler ut.
... See MoreSee Less

Denne uken har kompetansefondet vært i Brussel for å lære mer om EU og de ulike programmer EU, herunder Horisont Europa. 

Målet er blant annet å se hvordan kompetansefondet på ulike måter kan bidra til at gode prosjekter på Agder kan ta del i program og oppnå støtte. Dersom vi kan bidra til at mange flere aktører og prosjektet oppnår støtte, vil det bidra til å løfte regionen og Agder vil få god avkastning på de midler vi forvalter og deler ut.Image attachment
Load more