Våre fokusområder er sikring og etablering av arbeidsplasser, kompetanse og nyskaping, bedre levekår og videreutvikling av UiA

Avkastningen fra fondet er vårt bidrag til videre utvikling av regionen

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er en stiftelse som ble opprettet i 2003 av kommunene i tidligere Aust-Agder fylke. 

0

fondets kapital i millioner kroner pr. 31.12.21

0

millioner kroner tildelt siste 3 år

0

har mottatt tildelinger siste 3 år

Kompetansefondets vedtektsfestede fokusområder er:
 • Sikring og etablering av arbeidsplasser

  Prosjekter knyttet til fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser.

 • Økt kompetanse og nyskapningsevne

  Prosjekter med relevans for et eller flere av de tre øvrige hovedformålene.

 • Bedre levekår

  Prosjekter som kan bidra til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid, eller prosjekter som kan endre et grunnleggende problem.

 • Videre utvikling av UiA

  Prosjekter som kan styrke UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon vektlegges.

FNs bærekraftsmål

Det er helt sentralt for kompetansefondet at vi gjennom våre investeringer, våre utdelinger og vårt arbeid, skal bidra til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål.

Vi ønsker å samarbeide om prosjekter som kan bidra til en god realisering av kompetansefondets fire hovedformål

Fra Facebook-siden