Våre fokusområder er sikring og etablering av arbeidsplasser, kompetanse og nyskaping, bedre levekår og videreutvikling av UiA

Avkastningen fra fondet er vårt bidrag til videre utvikling av regionen

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er en stiftelse som ble opprettet i 2003 av kommunene i tidligere Aust-Agder fylke. 

0

fondets kapital i millioner kroner pr. 31.07.23

0

millioner kroner tildelt siste 3 år

0

har mottatt tildelinger siste 3 år

Kompetansefondets vedtektsfestede fokusområder er:

 • Sikring og etablering av arbeidsplasser

  Prosjekter knyttet til fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser.

 • Økt kompetanse og nyskapningsevne

  Prosjekter med relevans for et eller flere av de tre øvrige hovedformålene.

 • Bedre levekår

  Prosjekter som kan bidra til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid, eller prosjekter som kan endre et grunnleggende problem.

 • Videre utvikling av UiA

  Prosjekter som kan styrke UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon vektlegges.

FNs bærekraftsmål

Det er helt sentralt for kompetansefondet at vi gjennom våre investeringer, våre utdelinger og vårt arbeid, skal bidra til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål.

Illustrasjonsbilde av FNs bærekraftsmål

Vi ønsker å samarbeide om prosjekter som kan bidra til en god realisering av kompetansefondets fire hovedformål

Fra Facebook-siden

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

UiO CAMPUS SØR – nyopprettet på Sørlandet sykehus
Tildelte midler: kr. 2.000.000
Varighet: 2021 – 2025
Norge trenger flere leger og disse bør utdannes i Norge. UiO Campus sør (Universitetet i Oslo (UiO)) er et samarbeid ­mellom Universitetet i Oslo, Sørlandet Sykehus og Agders kommuner om en ­desentralisert modell for utdanning av leger. UiO Campus sør innebærer økt ansvar for utdannelsen av medisinstudenter og muliggjør med dette også et løft for Sørlandet sykehus og kommunehelsetjenesten som pedagogiske institusjoner.

Les mer om prosjektet i vår Årsrapport 2022 issuu.com/aaukf/docs/a_rsrapport_aaukf_2022_26s_digital_issuu/6
Design: Lemon Design
#aaukf #kompetansefondet
... See MoreSee Less

UiO CAMPUS SØR – nyopprettet på Sørlandet sykehus
Tildelte midler: kr. 2.000.000 
Varighet: 2021 – 2025
Norge trenger flere leger og disse bør utdannes i Norge. UiO Campus sør (Universitetet i Oslo (UiO)) er et samarbeid ­mellom Universitetet i Oslo, Sørlandet Sykehus og Agders kommuner om en ­desentralisert modell for utdanning av leger. UiO Campus sør innebærer økt ansvar for utdannelsen av medisinstudenter og muliggjør med dette også et løft for Sørlandet sykehus og kommunehelsetjenesten som pedagogiske institusjoner. 

Les mer om prosjektet i vår Årsrapport 2022 https://issuu.com/aaukf/docs/a_rsrapport_aaukf_2022_26s_digital_issuu/6
Design: Lemon Design
#aaukf #kompetansefondet

WELCOME HUB AGDER – internasjonal arbeidskompetanse
Tildelte midler: 2022 kr. 750.000 – 2023 kr. 750.000
Varighet: 2021 - 2024
Welcome Hub Agder er et program som arbeider for at internasjonal arbeidskompetanse blir boende lenge i regionen, samt å begrense utenforskap blant arbeidsinnvandrere og andre internasjonale tilflyttere. Ved å skape et flerfasettert system som står klart til å ta imot innflyttere til regionen hjelper de tilflyttere med å skape seg et godt liv her.

Les mer om prosjektet i vår Årsrapport 2022 issuu.com/aaukf/docs/a_rsrapport_aaukf_2022_26s_digital_issuu/8
Design: Lemon Design
#aaukf #kompetansefondet
... See MoreSee Less

WELCOME HUB AGDER – internasjonal arbeidskompetanse
Tildelte midler: 2022 kr. 750.000 – 2023 kr. 750.000
Varighet: 2021 - 2024
Welcome Hub Agder er et program som arbeider for at internasjonal arbeidskompetanse blir boende lenge i regionen, samt å begrense utenforskap blant arbeidsinnvandrere og andre internasjonale tilflyttere. Ved å skape et flerfasettert system som står klart til å ta imot innflyttere til regionen hjelper de tilflyttere med å skape seg et godt liv her. 

Les mer om prosjektet i vår Årsrapport 2022 https://issuu.com/aaukf/docs/a_rsrapport_aaukf_2022_26s_digital_issuu/8
Design: Lemon Design 
#aaukf #kompetansefondet

4 CommentsComment on Facebook

Supert!! Dette gleder oss stort og jeg ser frem til enda mer veldig godt samarbeid 👏👏👏👏☀️☀️☀️! Megan Elizabeth Sommer Strand!! Hilsen Hilde og Arendal voksenopplæring

Fantastiske nyheter! Det er så vel fortjent!!😊👍🌺❤️

Nytt samarbeidsprosjekt mellom HI og UiA finansiert av Aust-Agder Utviklings og kompetansefond (AAUKF)!

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har nylig vedtatt at de innvilger 6 mill NOK til prosjektet «Arven etter Dannevig», der HI og UiA samarbeider (2023-2025). Flere toppforskningssentre ved UiA vil bidra i prosjektet: CCR (Centre for Coastal Ecology), CAIR (Centre for Artificial Intelligence) og TRCM (Top Research Center Mechatronics). Synergien mellom kompetansemiljøene på UiA og HI skal bidra til å styrke forskningssamarbeidet i Agder regionen og drive frem nyskapende forskning innen tekno-økologi med fokus på marin kystovervåking. Det skal blant annet utvikles en ny kameraløsning for det planlagte kystobservatoriet på Torungen Fyr hvor data fra kyststrømmen i Raet nasjonalpark skal prosesseres i sanntid med kunstig intelligens, -noe som vil gjøre dette til et unikt varslingssystem for store endringer langs kysten. Det er gledelig å se at Aust-Agder kompetansefond støtter initiativet og hjelper å styrke den marine kompetansen i Agder. Fagmiljøene her er i sterk vekst, og prosjektet vil posisjonere miljøene ytterligere i tiden fremover.

Kontaktpersoner: Jan Atle Knutsen (HI), Tonje Knutsen Sørdalen (UiA)
... See MoreSee Less

2 years ago

... See MoreSee Less

Load more